Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna ve Vranově nad Dyjí

Ptejte se knihovny
Návštěv :
Celkem : 1243
Týden : 12
Dnes : 4
podrobnosti

Vyhodnocení soutěže "O nejlepší čtenářský deník"

Každý rok probíhá na naší základní škole čtenářská soutěž "O nejlepší čtenářský deník" pořádaná knihovnou. Těší nás zájem dětí, letos se jich soutěže zúčastnilo 37, převážně z 1. stupně. Čtenářské deníky byly hodnoceny po jednotlivých třídách. Vyhodnocení a předávání cen vždy prvním třem umístěným proběhlo na závěrečném slavnostním ukončení školního roku ve škole.

*    *    *

 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 20. června 2018 jsme v knihovně přivítali prvňáčky, kteří byli slavnostně pasováni na čtenáře knihovny. Za účasti pana starosty se opět zdařile poprali s úkoly a předvedli, jak se krásně naučili číst. Odměnou jim byla knížka, pasovací list, malá sladkost a samozřejmě průkazka do knihovny. 

 

*    *    *

 

Žehnání knížky Krokodýl

V pondělí navečer 29. ledna 2018 se v knihovně uskutečnilo žehnání nově vydané knížky Krokodýl. Knížku nebo spíše brožurku vydalo místní sdružení tzv. Tiskový apoštolát Fatymu, který tiskne a šíří brožurky s křesťanskými hodnotami, k dostání je na místní faře. Setkání proběhlo ve velmi příjemné a srdečné atmosféře.  

 

OBRÁZEK : img_0253.jpg  OBRÁZEK : img_0254.jpg

 

*     *     *

 

Výstava výtvarných prací dětí

Od 15. do 18. ledna 2018 proběhla v knihovně výstava výtvarných prací dětí z celé ČR, které se zúčastnily výtvarné soutěže na téma "Nakresli tři krále a dary, které nesly Ježíškovi". Soutěž vyhlásil FATYM Vranov nad Dyjí pro děti od tří let (MŠ, ZŠ, SŠ) v pěti kategoriích. Zájem byl opravdu velký a práce velmi zdařilé.

 

OBRÁZEK : img_0234.jpg  OBRÁZEK : img_0235.jpg  OBRÁZEK : img_0237.jpg

 

*    *    *

 

Předvánoční workshop

V době adventní, ve čtvrtek 14. prosince, jsme se setkali při tvůrčí činnosti - tvořila se aranžmá s vánoční tematikou. 

 

*    *    * 

 

MŠ v knihovně "Za pohádkou přes pohádku"

Jak už bylo zmiňováno, v týdnu od 2. do 6. října probíhal i u nás v knihovně tzv. Týden knihoven, tentokrát zaměřený na předškolní děti a četbu s nimi. Děti z naší mateřské školy také zavítaly do naší knihovny, kde se vydaly po stopách pejska "Dášeňky" přes pohádky, které měly poznat. S tím neměly vůbec problém, a tak si na závěr ještě stihly vyrobit vlastní záložku do oblíbené knížky.

 

*    *    *

Podzimní workshop

Podzimní aranžmá si mohli účastníci vyrobit v úterý 3. října, kdy zároveň probíhal tzv. Týden knihoven. V příjemné atmosféře se tvořila velmi zdařilá díla všech zúčastněných opět pod vedením paní Ing. Věry Musilové. Tentokrát byl o akci velký zájem, další setkání nás čeká před vánocemi.

*    *    * 

Pasování prvňáčků 2017

Teprve druhým rokem, v pondělí 26. června 2017, přišli prvňáčci z naší ZŠ do knihovny, kde byli slavnostně pasování na čtenáře. Po splnění zadaných úkolů, jimiž bylo prověřeno, jak jsou zdatní ve čtení, byli všichni pasováni na rytíře řádu čtenářského a odměněni pasovacím listem, knížkou a malou sladkostí. Všichni také zaroveň dostali průkaz malého čtenáře, tak doufáme, že se s nimi budeme setkávat v knihovně častěji.

*    *    *

 

Velikonoční workshop

V úterý 11. dubna odpoledne se opět v prostorách knihovny konala velmi zdařilá velikonoční tvůrční dílna. Účastnice si pod vedením paní Ing. Věry Musilové měli možnost vyrobit jarní dekorace na dveře či velikonoční aranžmá na stůl. Již nyní se těšíme na další setkání.

*    *    *

Vranov čte dětem

Již 6. ročník akce Vranov čte dětem na podporu dětského čtenářství proběhl v knihovně z pátku na sobotu 10. a 11. března 2017. V knihovně nocovalo 12 dětí a tentokrát jim příběhy a pohádky četly aktivní maminky. Oblíbenou akci vedla paní Větříčková pod záštitou městyse, za což jí i jejím spoluorganizátorkám patří velký dík.

 *    *    *

Adventní workshop

Před vánočními svátky, v úterý 20. prosince, proběhla v knihovně interaktivní tvůrčí dílna. Účastníci měli možnost vytvořit si vánoční květinová aranžmá z chvojí, suchých plodů, svíček, přízdob a živých květin na vánoční stůl. Dílnu vedla paní Ing. Věra Musilová ze znojemského květinářství U levandule.

*   *   *

Maňáskové divadlo pro děti z MŠ

V pátek 16. prosince knihovnu opět navštívily děti z místní mateřské školky. Bylo pro ně připravené maňáskové divadlo o pejskovi a kočičce "Jak pejsek a kočička spolu hospodařili". Děti nadšeně sledovaly děj a skvěle spolupracovaly. Velkým překvapením pro ně pak byl ukuchtěný "dort" v podobě medových perníčků. 

*   *   *

Požehnání knize

V pátek 18. listopadu vpodvečer proběhla v knihovně výjimečná akce. Bylo požehnáno knize Domácí kváskové pečení, kterou napsala paní Gabriela Hradecká, žijící v našem blízkém okolí. Poté, co přítomným povyprávěla, jak a proč vlastně kniha vznikla, knihu požehnal místní pan farář Otec Marek Dunda. Celá akce probíhala ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Kniha je velmi zdařile zpracována a lze ji zakoupit v knihkupectvích ve Znojmě nebo přímo u paní Hradecké. Určitě stojí za pořízení, zjistíte, že upéct si doma chutný a zdravý kváskový chléb není zase tak složité.  

*   *   *  

Pasování dětí 1. a 2. třídy ZŠ na čtenáře

Ve středu 22. června proběhlo v knihovně pasování dětí z 1. a 2. třídy naší ZŠ na čtenáře knihovny. Jelikož s pasováním dětí na čtenáře v naší knihovně teprve začínáme, byly pasovány i děti z 2. třídy. Po přivítání a ještě před samotným pasováním na čtenáře musely děti prokázat, že si to opravdu zaslouží. Nejdříve každý přečetl krátký úryvek z čítanky a poté děti plnily další úkoly. Všichni byli moc šikovní. Na závěr jako upomínku na tento slavnostní okamžik děti obdržely List pasování na čtenáře, knížku na prázdniny, průkazku do knihovny a malou sladkost. Nezbývá, než popřát malým čtenářům, aby přečetli hodně krásných a zajímavých knížek a čtení je bavilo. 

*   *   * 

4. třída ZŠ v knihovně

V úterý 7. června přišli do knihovny žáci 4. třídy naší ZŠ. Seznámili se s knihovnou, naučili se v ní orientovat, vysvětlili jsme si, jak jsou knihy v knihovně rozděleny a jak jsou řazeny na regálech.  Také jsme si ukázali, jak knihy vyhledávat i pomocí on-line katalogu na PC. Poté si žáci vybrali a četli z knížek v knihovně. Na závěr si v kvízu vyzkoušeli, jak jsou na tom se znalostmi hrdinů oblíbených dětských příběhů. 

 *   *   *

Přednáška o bylinkách a mastičkách

V pátek 29. dubna 2016 vpodvečer se v knihovně uskutečnila přednáška na téma "O bylinkách a mastičkách k potlačení bolesti pohybového aparátu člověka". Přednášel pan Ing. Karel Štenbaur, bývalý spolupracovník bylinkáře Pavla Váni. Podal zcela vyčerpávající informace o bylinkách a jejich působení na různé zdravotní neduhy. Škoda jen, že účast nebyla příliš vysoká. 

 *   *   *

Beseda s MŠ

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 navštívily knihovnu děti z naší mateřské školy. Pověděli jsme si, jak se správně chovat ke knížkám, děti si vyzkoušely, jestli jsou pozornými posluchači a také si zahrály poznávaci hru. Nechyběla ani pohádka. Děti si poté prohlédly knížky a vymalovaly obrázky. 

 *   *   *

Vranov čte dětem

V pátek 11. a v sobotu 12. 3. 2016 proběhl v knihovně další ročník akce "Vranov čte dětem". Tentokrát dětem předčítali pohádky a příběhy vranovští senioři, v sobotu pak proběhla beseda s autory knihy Vranov nad Dyjí nejen na starých fotografiích spojená s autogramiádou. Tuto tradiční a mezi dětmi velmi oblíbenou akci opět zorganizovala paní Větříčková ze ZŠ Vranov nad Dyjí spolu ve spolupráci s městysem.